Európsky dialóg perspektívneho postoja má za úlohu vytvoriť vzdelávaciu platformu, informovať o európskych záležitostiach a možnostiach občanov Slovenskej republiky v EÚ, najmä mládež.
close

Ľudské práva človeka

admin, 2602 days ago, Tagged

Labcitoyen. Konferencia, organizovaná francúzskym inštitútom, ktorá zjednotila študentov z celého sveta. Týmto pripisujem tomuto projektu výnimočnosť, pretože som mala možnosť spoznať rôzne kultúry, tradície, mentalitu ľudí iných národov. Aspoň trocha som nahliadla do iných kultúr a oboznámila som sa s ich zmýšľaním, mentalitou. Boli tam študenti vo veku od 18 do 26 rokov z Afriky, [...]

Labcitoyen. Konferencia, organizovaná francúzskym inštitútom, ktorá zjednotila študentov z celého sveta. Týmto pripisujem tomuto projektu výnimočnosť, pretože som mala možnosť spoznať rôzne kultúry, tradície, mentalitu ľudí iných národov. Aspoň trocha som nahliadla do iných kultúr a oboznámila som sa s ich zmýšľaním, mentalitou. Boli tam študenti vo veku od 18 do 26 rokov z Afriky, Ázie, Európy, Ameriky. Všetci sme sa odlišovali, ale spájala nás téma, pre ktorú sme prišli do Paríža. Ľudské práva človeka a ich porušovanie. Z každej krajiny boli vybratí študenti, ktorí napísali projekt týkajúci sa tejto témy. Konferencia trvala 10 dní a bola rozdelená na podtémy. Práva žien, menšín, sloboda vyjadrovania, náboženstva. Cieľom tejto konferencie bolo nájsť možné riešenia ako zabrániť porušovaniu ľudských práv v rôznych krajinách a oboznámiť sa s problémami daných krajín. K daným témam boli prizvané politické osobnosti Francúzska, s ktorými sme mohli diskutovať. Navštívili sme pamiatky súvisiace s ľudskými právami človeka a taktiež L´Assemblée nationale, kde sme za okrúhlym stolom diskutovali so známym politológom. Okrem tejto témy nás spájal aj francúzsky jazyk, v ktorom duchu sa niesla konferencia.

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto konfrencie, pretože som spoznala ľudí z celého sveta. Ľudí s odlišnými kultúrami, zvykmi, zmýšľaním. Myslím si že, študenti z afrických krajín sa viac tešia z každodenných maličkostí, hoci situácia v ich krajinách nie je veľmi priaznivá. Okrem každodenných diskusií na dané témy sme spoznali pulzujúce, nikdy nespiace mesto -Paríž. Presne týmito slovami by som charakterizovala najnavštevovanejšie mesto vo svete. Je to multikultúrne mesto, kde stretnete snáď všetky národy sveta. Myslím si, že život v tomto meste je veľmi rýchly až hektický. T o možno preto, že priťahuje toľko cudzincov.

Organizovanie tejto 10-dňovej konferencie bolo obzvlášť náročné, keďže nás bolo 114. Veď uznajte, priviesť 114 ľudí na 1 miesto nie je vôbec ľahká úloha. Našim animátorkám patrí veľká vďaka, pretože nikdy nestrácali trpezlivosť a vždy nám so všetkým pomohli.

Simona Nitryová

Comments

comments

The comments are closed.

Európsky dialóg perspektívneho postoja (EDPA) | www.europskydialog.eu
to top