Európsky dialóg perspektívneho postoja má za úlohu vytvoriť vzdelávaciu platformu, informovať o európskych záležitostiach a možnostiach občanov Slovenskej republiky v EÚ, najmä mládež.
close


Európsky dialóg perspektívneho postoja (EDPA) | www.europskydialog.eu
to top